facebook


Zapytanie on-line kredyt w rachunku bieżącym

Nazwa firmy:
Regon: [same cyfry]
NIP: [same cyfry]
Przychód roczny: PLN
Dochód roczny: PLN
Amortyzacja roczna: PLN
Średnie miesięczne wpływy na rachunek bankowy : (ostatnie 6 miesięcy) PLN
Zobowiązania : (limity, karty kredytowe itp.) PLN
Wnioskowana kwota kredytu : PLN
Nazwisko:
Imię:
Telefon:
E-mail:
Informacje dodatkowe:
Przepisz tekst :     
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Abaga Sp z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883.
  Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Abaga Sp z o.o. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku, o świadzczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz 1204 z 2002 roku).