facebook
Ubezpieczenia - ochrona pracowników
Ubezpieczenia - ochrona pracowników

Świadczymy usługi z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego. Naszymi partnerami są największe na rynku Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które pozwalają zapewnić naszym Klientom szeroki wachlarz rozwiązań z zakresu ubezpieczeń.


Możemy zaoferować między innymi ubezpieczenia:    Grupowe ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie to charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej dostosowanej do wymagań pracodawcy jak i jego pracowników, dający możliwość ochrony ubezpieczonym a także jego członkom rodziny. Ubezpieczający może wybrać dowolne spośród oferowanych ryzyk z grupy ryzyk chorobowych, wypadkowych, programu zdrowotnego, związanych z rodziną ubezpieczonego czy też fundusz.


  Pracownicze programy emerytalne

Produkt spełnia wymogi ustawy o PPE i daje pracodawcy ogromne możliwości wykreowania programu, zgodnego z potrzebami firmy i pracowników.

Dzięki przystąpieniu do PPE każdy pracownik uzyska:
* dodatkowe, nieobciążone podatkiem dochodowym, świadczenie emerytalne,
* ubezpieczenie na wypadek zajścia różnorodnych, nieszczęśliwych zdarzeń losowych takich jak choroba, wypadek czy też zgon.


  Business Travel

Skierowana do pracodawców, którzy często delegują swoich pracowników za granicę a nie są w stanie przewidzieć rzeczywistego okresu ich pobytu za granicą kraju w skali całego roku.


  Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli, z możliwością rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku: zawału serca i udaru mózgu , chorób tropikalnych, działań wojennych i stanu wyjątkowego.


  Pakiety medyczne

Jest kompleksowym programem opieki zdrowotnej, stwarzającym możliwość elastycznego dopasowania produktu do potrzeb Klienta. Pracodawca może wybierać spośród pięciu wariantów, z których większość dostępna jest zarówno w formie indywidualnej, jak i rodzinnej. Dodatkowo pakiet medyczny może być wzbogacony umowami dodatkowymi, dotyczącymi chirurgii jednego dnia, rehabilitacji i stomatologii.